You are here
Magyar nyelvű szentmisét mutatnak be Londonban UK 

Magyar nyelvű szentmisét mutatnak be Londonban

2017. május 9-én 11 órakor magyar nyelvű szentmisét mutatnak be Londonban a Westminster Római Katolikus Katedrálisban (Westminster Cathedral), annak is a Szent Péter kápolnájában. A szentmisét Dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyar katolikusok lelkipásztori ellátásával megbízott Esztergom-Budapesti segédpüspöke celebrálja, együtt a Nyugat-Európában szolgáló magyar papsággal.

A szentmisét Mindszenty Bíboros Hercegprímás boldoggá avatásáért tartják, mindenkit szeretettel várnak.

Mindszenty József (1892-1975) Esztergomi érsek, Magyarország hercegprímása és bíborosa volt, életét gimnáziumi hittantanárként kezdte, de 1946-ra egészen a bíborosi rangig jutott. Mindszenty mint Isten szolgája kötelességének érezte hogy a társadalmi élet erkölcsi vonatkozásainak segítő szándékú figyelését, jóakaratú bírálatát. Vezetése alatt a magyar püspöki kar közös körleveleiben szóvá tette, ha a proletárdiktatúra felé haladó államvezetés megsértette a vallás- vagy lelkiismereti szabadságot, az iskolázás, a művelődés szabadságát; következetesen kiállt az alapvető szabadságjogok érvényesítéséért. Megszólalt a felvidéki magyarság deportálása, a délvidéki magyarok tömeges lemészárlása, a német kitelepítés embertelensége miatt, az ítélet nélkül bebörtönzöttek és internáltak érdekében. 1945. október 18-án és 1947. augusztus 25-én a nemzetgyűlési képviselőválasztások előtt a püspöki kar közös körlevélben hívta fel a hívek figyelmét, hogy olyan pártokra szavazzanak, melyek programja evangéliumi szellemű. Mindezekért 1948. december 26-án törvény- és jogellenesen letartóztatták.
Testileg-lelkileg megkínozták, s hazug vádak alapján 1949. február 8-án első fokon, július 6-9-én másodfokon életfogytiglani fegyházra ítélték, ami a keresztény világban nagy fölháborodást váltott ki. XII. Pius pápa megdöbbenéssel tiltakozott az igazságtalan és jogtipró ítélet ellen, az ENSZ közgyűlése megbélyegezte a kormány eljárását és nemzetközi sérelemnek nyilvánította a bíboros bebörtönzését.
A boldoggáavatási eljárás megindítását külföldi papok 1986-ban kezdeményezték, 1994: az esztergom-budapesti főegyházmegye főpásztora, Paskai László bíboros érsek és a magyar püspöki konferencia is támogatta. A szükséges iratokat a posztulátor 1996 őszén átadta a Szentszék illetékeseinek.
Az alábbi linken teljes életrajzát erlolvashatjátok, mely felettébb érdekes és nem mellesleg tanulságos! www.mindszenty.hu/index.php

Az esemény oldala: www.facebook.com/events/1566155060102093/

Helyszín:
Westminster Cathedral, 42 Francis Street London, SW1P 1QW
(ne tévesszétek össze a Parlament melletti Westminster Abbey-vel, ez egy másik, hasonló nevű de kisebb templom a közelben)

[wpdevart_youtube]eTKHF0q4E[/wpdevart_youtube]

Forrás: <a href=”https://www.facebook.com/idegenvezeteslondon/?fref=ts”> Idegenvezetes London</a> / youtube

További Hírek:

Leave a Comment