You are here
Már nálunk is olcsón szállhatnak be a dolgozók az üzletbe Cégmentor 

Már nálunk is olcsón szállhatnak be a dolgozók az üzletbe

A nemzetközi gyakorlatban régóta elterjedt, hogy a vállalatok valamilyen módon bevonják dolgozóikat a tulajdonosi körbe. Bár Közép-Kelet-Európában ez még kevéssé gyakori motivációs eszköz, egyre több vállalat dönt részvényjuttatási programok bevezetése mellett. Magyarországon is feléledőben van az úgynevezett Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP), amit kedvező adózási feltételek is támogatnak. A program egy innovatív módja lehet a munkavállalók ösztönzésének, hiszen az új szabályozás szerinti formájában számos előnyt kínál a cégnek és a dolgozóknak egyaránt.

Egy vállalat dolgozói, vezető tisztségviselői 2015 őszétől egyszerűbb szabályozás szerint szerezhetnek közvetett tulajdonosi érdekeltséget a vállalatban. Ezt a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) biztosítja, amelynek működéséhez jelentős adózási kedvezmények is kapcsolódnak, ezeket pedig részben a dolgozók, részben a vállalat veszik igénybe. Az elmúlt években számos hazai vállalat élt a lehetőséggel, és elindította saját résztulajdonosi programját. Az új szabályozás egyébként nem érinti a régi (még a kilencvenes években megalakult) MRP-ket, de érdemes lehet elgondolkodni a korábbi szabályok szerint működő programok átalakításán.

Mindenkinek jó, ha a dolgozó részesedést kap

A program keretében az alapító társaság részesedést (jellemzően részvényt) juttathat az általa erre a célra létrehozott MRP-szervezetnek, amely tagi részesedést biztosít a társaság dolgozóinak. Ennek az alapvető célja, hogy a munkavállalók tulajdonosi részesedést szerezzenek az őket foglalkoztató társaságban; illetve a tulajdonosi részesedéshez kapcsolódó jogaikat ne egyénileg, hanem közösségként, az MRP-szervezet útján gyakorolják.

Az új szabályozás szerint további célkitűzés lehet a vállalat gazdasági teljesítményének jövőbeli javulása, például, bevételeinek vagy nyereségének növelése, vagy a vállalati költségek lefaragása, részvénytársaság esetében pedig célként lehet kitűzni a részvények sikeres tőzsdei bevezetését is.

A résztulajdonosi program esetében további követelmény, hogy a munkavállalók javadalmazásuk részeként – egy meghatározott cél elérése esetére kitűzött jutalomként – szerezzék meg a közvetett részesedést. Lehetőség van arra is, hogy a részvénytársaság részvényeit a dolgozói piaci áron vásárolják meg az MRP-n keresztül, de valamilyen kedvezményt (például a részvény-vételár megelőlegezését) ilyenkor is biztosítani kell számukra. Bankok, biztosítók és hasonló szervezetek esetében a jogszabályban előírt hatékony kockázatkezelés elismerése is megvalósulhat az MRP keretében.

A jelentős adókedvezmény lehet a mézes madzag

A dolgozó az MRP keretében megszerzett jövedelme után 15%-os személyi jövedelemadót fizet, amelyet azonban a gyermekek után igénybe vehető családi kedvezmény nem csökkent. Az MRP-jövedelem után a dolgozó nem fizeti meg az egyéni tb-járulékokat, amelyek egyébként együttesen 18,5%-os levonást eredményeznének. A járulékfizetés elmaradása miatt az MRP-jövedelem nem számít bele a tb-ellátások (például, a nyugdíj és a táppénz) alapjába, amelyre a dolgozók figyelmét célszerű felhívni a program elindítása előtt. Ha a dolgozó éves bére nem éri el az évi 6,43 millió (körülbelül havi 536 ezer) forintot, akkor az MRP-juttatás után – a személyi jövedelemadó mellett – 14%-os egészségügyi hozzájárulást kell fizetnie, amely tb-ellátásra nem jogosítja fel. Ha a dolgozó éves bére eléri a 6,43 millió forintot, az MRP-juttatást kizárólag a személyi jövedelemadó terheli.

Már nálunk is olcsón szállhatnak be a dolgozók az üzletbe

A vállalatot az MRP-juttatás után nem terheli a 19,5%-os szociális hozzájárulási adó és a 1,5 %-os szakképzési hozzájárulás. Így a vállalat a célprémium teljes költségének körülbelül 17%-át takaríthatja meg, függetlenül az egyes munkavállalók bérének összegétől és gyermekei számától.

portfolio.hu / Fotó: KamaraOnline

Share Button

További Hírek:

Leave a Comment